�����������֡��
A little text to describe your forum 
֡  
 ѤҪԡ(Register)��Ѥ���Ҫԡ(Register) 
 ���������   ����   ªҪԡ��ª�����Ҫԡ   ���������� 
 ǹ(Profile)��������ǹ���(Profile)   к礢ͤǹ�������к������礢�ͤ�����ǹ���   к(Log in)�������к�(Log in) 
���� code bord

 
ҧǢ   ͺ    �����������֡�� -> Phpbb3
��ҹ��Ǣ�͡�͹˹�� :: ��ҹ��Ǣ�ͶѴ�  
����� ��ͤ���
ryuozero
Site Admin


�������: 13 Jul 2005
�ͺ: 1145

ͺ�ͺ�����: Mon May 18, 2009 2:42 am    ����ͧ: ���� code bord ͺҧͤ

Code:
[autotube]{IDENTIFIER}[/autotube]

<embed src="http://www.youtube.com/v/{IDENTIFIER}&hl=en&fs=1&color1=0x006699&color2=0x54abd6&autoplay=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed><br />

[autotube]Video Code ex: KJCfUm21BsI[/autotube]


Code:
[blogn]{TEXT}[/blogn]

<iframe src='http://www.tsbk.com/kalasin/showforum.php' width='900' height='600'  frameborder='0' scrolling='yes' ></iframe>

blogn: [blogn]news username[/blogn]


Code:
[chat]{TEXT}[/chat]

<embed src="http://www.xatech.com/web_gear/chat/chat.swf" quality="high" width="540" height="405" name="chat" FlashVars="id=59323830" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://xat.com/update_flash.shtml" /><br><small><a target="_BLANK" href="http://xat.com/web_gear/?cb">Get your own Chat Box!</a> <a target="_BLANK" href="http://xat.com/web_gear/chat/go_large.php?id=59323830">Go Large!</a></small><br>

chat: [chat]news username[/chat]


Code:
[news]{TEXT}[/news]

<iframe src='http://www.tsbk.com/slile.html' width='750' height='540'  frameborder='0' scrolling='no' ></iframe>

news: [news]news username[/news]


Code:
[radio]{TEXT}[/radio]

<div><img src="http://img.thzhost.com/i/uw/zrfd1.jpg" width=50 height=50><embed AllowAccess="never" AllowAccess="never" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/
download/AllDownloads.aspx/" filename="http://www.virginradiothailand.com/listen/listenhitz.php" name=MediaPlayer showcontrols="1" showstatusbar="1" width="270" height="50" autostart="true" showtracker="1" showaudiocontrols="1" showpositioncontrols="1" autostart="true" playCount="10"></embed></div>

radio online: [radio]radio id[/radio]


Code:
[rockyou]{TEXT}[/rockyou]

<div><embed src="http://apps.rockyou.com/rockyou.swf?instanceid=136511508&ver=102906" quality="high"  salign="lt" width="426" height="320" wmode="transparent" name="rockyou" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"/></embed><br><a style="padding-right:1px;" target="_BLANK" href="http://www.rockyou.com/?type=slideshow&refid=136511508"><img style="border:0px;" src="http://apps.rockyou.com/link/logo.gif"></a><a style="padding-right:1px;" target="_BLANK" href="http://www.rockyou.com/slideshow_create.php?refid=136511508&source=cyo"><img style="border:0px;" src="http://apps.rockyou.com/link/create_own.gif"></a><a style="padding-right:1px;" target="_BLANK" href="http://www.rockyou.com/show_my_gallery.php?instanceid=136511508"><img style="border:0px;" src="http://apps.rockyou.com/link/view_all.gif"></a></div>

rockyou: [rockyou]news username[/rockyou]
���仢�ҧ��
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
���§�ӴѺ��ͤ����ͺ�ҡ��͹˹��:   
ҧǢ   ͺ    �����������֡�� -> Phpbb3 ��Ѻ���� GMT
˹�� 1 �ҡ 1

 
价��:  
�س�������ö���ҧ��Ǣ������
�س�������ö�����ͺ
�س�������ö��䢢�ͤ����ͧ�س
�س�������öź��ͤ����ͧ�س
�س�������öŧ��ṹ


Powered by phpBB © 2001 phpBB Group
-- Template created by dav.bo=> PurpleStylus --


For Support - http://forums.BizHat.com

Free Web Hosting | Free Forum Hosting | FlashWebHost.com | Image Hosting | Photo Gallery | FreeMarriage.com

Powered by PhpBBweb.com, setup your forum now!